Za svůj život a rozhodnutí, která učiníme, jsme odpovědní jenom my sami. Pravdou ale je, že lidé, kteří se nacházejí po našem boku, hrají v průběhu tohoto procesu rozhodující roli. Podívejte se, jaké typy lidí na vás mají pozitivní vliv a pomohou vám se hnout z místa.

To, jak bude náš život probíhat, závisí do značné míry na tom, s jakými typy lidí se stýkáme a jaké vlivy na nás (ne)působí. Zpětná vazba a reakce ostatních na naše chování formují náš vlastní vhled a pomáhají nám přemýšlet a orientovat se. Tím se nám otevírají nové obzory a perspektivy, které rozšiřují náš pohled a umožňují nám objevit možnosti a věci, jež bychom sami nikdy nenašli. A sdílení pocitů a zkušeností nám je pomáhá zpracovat. Bez vztahů s přáteli, blízkými, příbuznými a známými by byl náš život úplně jiný – a my bychom byli také jiní. 

Různé typy lidí napomáhají ke štěstí

Jednou z charakteristik šťastných a spokojených lidí je rozmanitost jejich života. Pokud se například přátelí s velmi odlišnými lidmi, může to mít pozitivní vliv na jejich toleranci a otevřenost. Tyto vlastnosti jsou užitečné v mnoha situacích a také mají pozitivní vliv na náš postoj k sobě samému. Rozmanitý okruh přátel nebo známých navíc nabízí větší pravděpodobnost, že budeme mít v různých životních výzvách a situacích vždy po ruce správného člověka, který nám v danou chvíli nejlépe pomůže a posune dál.

Jak uvádí terapeutka Mara Johnson pro web Psychology Today, zejména následující typy lidí jsou pro náš život obzvlášť cennými a důležitými společníky:

Optimistický typ

Člověk, který nikdy neztrácí naději a kterému se téměř vždy daří být pozitivní a optimistický. Takové typy lidí nám mohou dodat hodně odvahy a síly a tak trochu nás svým postojem nakazit. Mohou nám pomoci dodat životu šťávu a zabránit tomu, abychom upadli do zoufalství a beznaděje. 

Mentor

Ať už se cítíme nejistí nebo ztracení, stojíme před důležitým rozhodnutím nebo potřebujeme poradit, mentor je člověk, u kterého hledáme pomoc, podporu a orientaci. Je to někdo, komu věříme a koho známe. Takový jedinec, vidí víc než my, možná nás dokonce zná lépe než my. A i když už třeba v našem životě není, jeho vliv a rady zůstávají s námi, protože víme, co by na daný problém řekl.

Rázné typy lidí

Rázní lidé bývají také upřímní. S nikým a ničím se nemažou. Na rovinu řeknou, co jsme pokazili. Často k tomu dodají i důvody. A to se ne vždy dobře poslouchá. Na druhou stranu tak můžeme přijít na něco, co nás v podvědomí trápí a bolí. I když to je v aktuálním čase nepříjemné zjištění, obdobná syrová upřímnost nás mnohdy uchrání od mnohem horších problémů.

Zdroj inspirace

Kdo vám přináší nové nápady? Kdo vás nutí přemýšlet nebo vás zve ke kreativním činnostem? Lidé, kteří nás inspirují a povzbuzují v našem odchýlení od přímé cesty a vnímání možností, jež život nabízí, jsou obohacením a nepostradatelnými společníky v tomto procesu.

Posluchač

Lidé, kteří umí dobře naslouchat, jsou vzácní. Dávají nám příležitost vypovídat se. Tím, že nám věnují svůj zájem a pozornost, posilují naši sebeúctu. Každý, kdo má v životě svého posluchače, se může považovat za šťastného. Jsou to typy lidí, kterých bychom si měli vážit. Nejenom kvůli tomu, co nám dávají, ale i proto, že se od nich můžeme hodně naučit.

Oponent

Většina lidí dává přednost souhlasu se svými názory. Jenže k tomu, abychom se mohli vyvíjet, potřebujeme také oponenta. Někoho, kdo zpochybňuje to, co s ním sdílíme a nutí nás přehodnotit naše nápady, plány nebo postoje. Takové typy lidí často způsobí, že nad sebou v dané chvíli začneme pochybovat, ale v dlouhodobém horizontu nám pomáhají se vyvarovat ztrát.

Pragmatický typ

Nepřemýšlejte o tom dlouho, prostě to udělejte. Stačí jen začít. A nikdy neříkejte jindy, možná nebo později. Pragmatičtí lidé nám mohou pomoci dostat se z bludného kruhu a věci řešit, místo toho, abychom kolem nich neustále přešlapovali. Pragmatici jsou typy lidí, kteří nás povzbuzují k zážitkům, jež by nás minuly schované ve vlastní ulitě. A to je dar, za který můžeme být vděční.

Typy lidí, kteří nám sednou

Anebo také můžeme říci, naše krevní skupina. Někdy zkrátka máme štěstí, že potkáme v životě někoho, s kým se cítíme emocionálně spřízněni až do poslední molekuly. Takový člověk chápe, co se v nás odehrává, aniž bychom mu to dokázali vysvětlit. Když jsme s ním, prostor a čas jako by neexistovaly a život je hned snadnější, lepší a smysluplnější. S ním už nikdy nebudeme sami.