Existuje jen málo věcí, které zničí vztah spolehlivěji než partnerova nevěra. Dochází totiž k narušení důvěry a ostatních aspektů ve vztahu. Že vám se to stát nemůže? Pak si všimněte, zda protějšek náhodou nevykazuje následující čtyři vlastnosti, které často končí právě nevěrou.

Asi netřeba říkat, že nevěra je odsouzeníhodná. Víme to všichni. Přesto, podle jedné studie z chicagské univerzity, dvacet pět procent ženatých mužů připouští alespoň jeden mimomanželský poměr. Vědci svá bádání shrnuli v časopise Archives of Sexual Behavior. Vycházeli z průzkumů, v nichž určitému počtu mužů a žen předložili dotazníky, ve kterých zkoumali jejich vlastní partnerský vztah, postoj k nevěře a také způsoby a průběh seznamování v minulosti. Hledali tak motivy, které by vysvětlily důvody pro věrnost i záletnictví. Nakonec uvedli čtyři vlastnosti, které mohou odhalit potenciálního nevěrníka. Takže kdy vám nevěra klepe na dveře?

Nevěra rovná se nespokojenost ve vztahu

I když se najdou tací, kteří zahýbají, přestože jsou na domácím hřišti spokojeni, většina záletníků ve zmíněné studii uváděla, že jim to doma zkrátka neklape. Tomu odpovídá i další studie publikovaná v magazínu Individual Differences Research. Její autoři vysvětlují, že existuje negativní korelace mezi manželskou spokojeností a nevěrou, která platí pro všechny typy chování, vyskytujícího se mimo závazný vztah, a to včetně sexuální a emoční nevěry, případně jejich kombinace. Z toho vyplývá celkem zásadní fakt, když nebude doma dusno, nevěra bude méně pravděpodobná.

Pozitivní vztah k nevěře

Zatímco většina lidí v monogamních vztazích uvádí, že podvádění je amorální a pro partnerství zničující, vědci zjistili, že zkoumaní jedinci, kteří vykazovali v otázce podvádění pozitivnější postoje a asociace, byli s větší pravděpodobností nevěrní. Nevěra je pro ně údajně akt, který jim přináší do jinak nudného života vzrušení a romantiku. Sami pro sebe si tak omlouvali takové chování. Jak upozorňují odborníci, obdobný postoj k nevěře asi nejvíce bliká červeným tlačítkem s nápisem Zpozorněte.

Nevěře nahrávají další potenciální jedinci

Jinými slovy, z vědeckého bádání vyplynulo, že když se kolem vás budou motat lidé, kteří jsou nevěře rovněž přístupní, je dost pravděpodobné, že časem neodoláte. To je ten důvod, kdy manželka žárlí na vnadnou a osamělou kolegyni svého manžela. A jestli je dotyčná ještě k tomu mladá, o důvod víc se bát. Také fyzická přitažlivost a nevěra jdou dohromady. Přesněji řečeno, pokud si pořídíte hezký atraktivní protějšek, musíte počítat s tím, že bude cílem flirtů okolí. Ubrání se? Bohužel častěji neubrání. Z toho vychází i fakt, proč si ženy, které bývají ve vztahu mnohem méně nevěrné, hledají méně přitažlivého partnera, než jsou ony samy.

Vztah pro nevěrníka zas tak moc neznamená

Vědci rovněž zjistili, že jedince, kteří jdou do vztahu s odhodláním v něm setrvat, s největší pravděpodobností ani nenapadne koukat se jinde. Zatímco ti, kteří vztah berou jako věc, která přichází a odchází, mají mnohem větší tendenci svému protějšku zahnout. Nevěra pro ně navíc bývá důvodem, proč přeskakují z jednoho vztahu do druhého.

Platí, že každý vztah je o dialogu. Proto byste si hned na začátku měli ujasnit, zda máte na partnerství stejné názory. Pokud se ocitnete v asymetrii, je dost pravděpodobné, že vás časem navštíví nevěra. Někdy je tak lepší ukončit vztah hned na začátku.

Text: Martina Hálková
Foto: Foto: Wayhomestudio, Freepik.com