Optimismus rovná se pozitivní pohled na život. Nejste zrovna optimisté třeba proto, že vám život nakládá? Ale ani pozitivně naladění lidé nemusí mít na růžích ustláno. Jenže právě optimismus jim pomáhá jejich potíže zvládat. Podívejte se, jak se můžete optimismu naučit.

Deset z deseti doktorů doporučuje optimismus, protože je zdravý. Optimisté jsou dokonce méně náchylní k depresím a kardiovaskulárním chorobám a mají nižší krevní tlak. V lepším případě budou optimisté žít nejen šťastněji, ale také déle. Nehledě na to, že pesimistům, kteří vždy předpokládají to nejhorší, chybí smysl pro humor. Jsou uzavřenější než optimisté a blokují si tak mnoho příležitostí.

Optimismus chce trénink

Se všemi velkými i malými dramaty, s nimiž se každý den setkáváme, může být těžké neztratit víru v to, co je správné a zůstat optimistou. Dobrá zpráva ale je, že trénink dělá mistra a optimismus se může naučit každý.

Pokud jste kovaný pesimista, může se vám zpočátku zdát nucené a nepřirozené aktivně se zapojit do pozitivnějšího pohledu na život. Takový proces obvykle trvá tři týdny až několik měsíců, než si lidé zvyknou na nový přístup i změny.

Zkuste postupovat třeba podle následujících osmi tipů, které vám pomohou myslet pozitivně, učit se a vnést do vašeho života optimismus:

1. Optimismus: Základ je věřit v sebe

Příliš často máme tendenci soustředit se na to, v čem nejsme tak dobří, nebo co ostatní umí lépe než my. Ano, je důležité si uvědomit své slabé stránky. Ale musíme přijmout i to, že nikdo není dokonalý a že je to naprosto v pořádku. 

Raději se soustřeďte na to, v čem dobří jste nebo co se chcete naučit. A věřte, že to dokážete – buďte optimisté. Každý, kdo je neustále naštvaný kvůli tomu, co mu nejde, žárlí na ostatní nebo si nevěří, plýtvá energií a dává příliš mnoho prostoru pesimistickým myšlenkám.

2. Obklopte se optimistickými lidmi

Nálada okolí má na nás obrovský vliv. Pokud tedy trávíte čas pouze se škarohlídy, bude pro vás těžší naučit se optimismu a vypěstovat si pozitivní přístup. Pokuste nadchnout pro optimismus i lidi kolem sebe. Můžete se vzájemně motivovat. Úspěch a štěstí budou o to větší díky pozitivnímu prostředí. A optimistů není na tomto světě nikdy dost.

3. Optimismus znamená radovat se z maličkostí

Někdy se zdá, jako by si dnešní doba vzala až příliš k srdci heslo „výše, rychleji, dále“.  O to důležitější je radovat se z běžných každodenních maličkostí. Třeba z toho, že krásně svítí slunce, stromy se vybarvily do nádherné palety, počkal na nás řidič autobusu. Na první pohled může znít takový přístup poněkud absurdně, možná dokonce směšně, ale dostane nás z naší každodenní bubliny. A o tom je optimismus.

4. Pište si deník štěstí

Pokud je pro vás obtížné těšit se z malých a každodenních věcí, založte si deník štěstí. Každý večer si zapisujte, co se vám dnes povedlo, na co jste pyšní, z čeho jste měli radost nebo za co jste dnes vděční. Stačí k tomu pár minut a pomůže vám to vnímat pozitivní události dne mnohem vědoměji. 

5. Vyprávějte o pozitivních zkušenostech

Mnoho lidí na základě přístupu „dobré zprávy nejsou žádné zprávy“, mluví hlavně o negativních zkušenostech ze svého každodenního života. V krámě nám prodali prošlý výrobek, děti dostaly poznámku, v práci to nestojí za nic. Je v pořádku si takto ulevit. Ale sledujte, jak často naopak uvádíte pozitivní zkušenosti. Každý, kdo svému okolí řekne třeba, že ho šéf pochválil, že si užil víkendovou procházku, že se mu něco povedlo, vyzařuje pozitivní energii a optimismus. Tím dává méně prostoru negaci.

6. Usmívejte se a používejte pozitivní jazyk

Aby si náš mozek snáz zvykl na optimismus, můžeme ho trochu napálit. Pokud se například usmějeme, mozek obdrží zprávu, že jsme šťastní. Minuta úsměvu po ránu nám připraví správný začátek dne s pozitivními myšlenkami.

Optimistické myšlení podporuje i způsob, jakým komunikujeme sami se sebou a formulujeme cíle. Jde o to, že mozek někdy maže slovo „ne“. Pokud se tedy rozhodneme se dnes nerozčilovat, může se stát, že mozek pouze vnímá, že jsme naštvaní a to vyvolává negativní vjemy. Proto je lepší si raději říci, dnes budeme v pohodě.

7. Zeptejte se svého pesimistického já, co se může stát v nejhorším případě

Ve většině případů nakonec „to nejhorší“ není tak špatné. Mnoho obav a strachů existuje pouze v našich myšlenkách a ukazuje se, že jsou zcela zbytečné. Zamyslete se nad tím, co by se v lepším případě mohlo stát a jaké příležitosti by se mohly otevřít. Ve většině případů se realita nachází na škále optimismus a pesimismus někde uprostřed.

8. Nebuďte na sebe příliš tvrdí

To, že chcete získat optimismus, je skvělé. Jak jsme již zmínili na začátku, všechny pesimistické myšlenky se vám nepodaří přes noc proměnit v optimistické. To je v pořádku. A nezapomeňte, že optimismus neznamená přijímat každé nevyčíslitelné riziko s otevřenou náručí.