Někteří lidé se přeceňují, jiní podceňují, ale jen málokdo se hodnotí správně. Podívejte se na pět faktorů, které naznačují, že z hlediska duševního výkonu máte tendenci si připisovat méně bodů. Jenže ve skutečnosti jste chytřejší, než si myslíte.

To je u nás takový zvyk, shazovat se nejenom před ostatními, ale hlavně sami před sebou. Máte pocit, že nejste právě nejostřejší tužka v penále? My vám dokážeme pravý opak, a sice, že jste chytřejší, než si myslíte. A poznáte to podle následujících faktorů.

1. Je hodně věcí, kterým nerozumíte

Spousta lidí věří, že když něčemu nerozumí, znamená to, že zkrátka nejsou dost chytří, aby danou věc pochopili. Vlastně tenhle postoj do nás vtloukali už ve škole: Nerozumíš matematice? Pak jsi hlupák. Ve skutečnosti je toho ale ohromná spousta, čemu absolutně nikdo nerozumí! A jestli jste si toho všimli, pak nejspíš o takových věcech přemýšlíte a tedy jste chytřejší než si myslíte. 

2. Děláte spoustu chyb

Jsou chyby typické pro nepříliš chytré lidi? Omyl! Chyby děláme všichni. Ale zatímco někteří lidé dělají chyby, aniž by si je uvědomovali a aniž by se z nich poučili, pozorní lidé své chyby vnímají a jsou si jich vědomi. Pokud tedy o sobě říkáte, že děláte spoustu chyb, pravděpodobně jich děláte asi tolik jako všichni ostatní, ale všímáte si jich častěji.  

3. Jste chytřejší než si myslíte, protože si kladete otázky, na které se nikdo jiný neptá

Máte někdy otázky, které ostatním připadají naprosto absurdní? No, tak to bývá, když něčemu nerozumíte. Mimochodem, „divné“ otázky jsou typickým znakem kreativity a schopnosti myslet mimo škatulku. Můžete se cítit úplně hloupě, když se zeptáte (sami sebe) na něco, s čím nikdo jiný zdánlivě nemá problém. Jenže ve skutečnosti to dokazuje, že přemýšlíte o sobě a vnímáte bílá místa, kterých si ostatní ani nevšimnou.

4. Nemyslíte si, že jste super chytří

My lidé rozhodně nejsme nejhloupější bytosti na planetě, ale nejsme ani bůhvíjak inteligentní, protože jinak bychom neznečišťovali vodu, vzduch a prostředí. Nemluvě o tom, jak často ztěžujeme život jeden druhému a koneckonců i sobě. Chytří a přemýšliví lidé si obvykle uvědomují své nedostatky či mezery ve vzdělání a nepovažují se za génie, i když se mohou směle rovnat s ostatními.

5. Chytřejší lidé špatně přesvědčují ostatní

Možná si myslíte, že čím je někdo chytřejší, tím lépe dokáže argumentovat a přesvědčit ostatní. Ale opak je často pravdou. Chytří lidé se dívají na věci z více úhlů pohledu a chápou různé postoje. Jsou si také vědomi toho, že i oni se mohou mýlit. Působí proto méně přesvědčivě než lidé, kteří něčím takovým nejsou zatíženi a svůj pohled na věc považují za jediný správný.