Neupsali jsme se, písmenko E skutečně do zkratky v titulku patří. EQ tak trochu připomíná pověstnou Popelku. Za známějším IQ totiž stojí poněkud v pozadí. Přitom se ukazuje, že by tomu mělo být naopak, protože je zásadním faktorem životního úspěchu. Jak to s ním máte vy?

Obvykle jsou lidé přesvědčeni, že o jejich kvalitách vypovídá IQ neboli inteligenční kvocient, který určuje míru schopností člověka názorně nebo abstraktně myslet, případně řešit různé situace a problémy. Jak ovšem uvádí web Psychology Today, náš život ovlivňuje zejména emoční inteligence – EQ. Psycholog Howard Gardner jde pro web VeryWellMind ještě dál. Tvrdí totiž, že inteligence není obecná schopnost, ale ve skutečnosti soubor různých typů inteligence. Jinými slovy, EQ k IQ patří, ať chcete či nikoli.

Co je to EQ

Pojem emoční inteligence se poprvé objevil v roce 1990. Jeho autory jsou američtí psychologové Peter Salovey z Harward University a John D. Mayer z univerzity v New Hampshire. O jeho rozšíření se zasloužil další americký psycholog Daniel Jay Goleman. Emoční inteligenci lze chápat jako schopnost zvládání svých emocí a umění se vcítit do emocí ostatních lidí. Je vrozená a v průběhu života se s ohledem na sociální vazby či okruhy postupně mění. A to směrem nahoru, ale i dolů.

Na rozdíl od IQ nám emoční inteligence pomáhá v běžných životních situacích. Lidé s vyšším EQ umí lépe komunikovat, navazovat vztahy, drží své emoce pod kontrolou, jsou přátelští a mnohem lépe zvládají stresové situace. Sice se dá EQ také změřit, ale hůř se vyhodnocuje. To je vlastně logické, zkuste přesně definovat emoci…

O lidech s vysokým EQ

Lidé s vysokou úrovní emoční inteligence jdou svou vlastní cestou, žijí v souladu se sebou a svými pocity. Mají také šest společných charakteristik, které nás mohou v určitém směru inspirovat. Je pravda, že pocity bývají někdy docela nepříjemné, až bolestivé, zejména pokud jde o smutek, hněv, žárlivost nebo neopětovanou lásku. Navíc nás často rozptylují. Není tedy divu, že se na emočně založené jedince často díváme jako na slabochy a tleskáme těm, kteří oslňují zejména svým IQ. Jenže právě tohle bohatství emocí a složitost emocionálního světa z nás dělá lidi. Jinak bychom se totiž proměnili v citově chladné roboty, kteří pouze odškrtávají ze seznamu úkolů, jež jsou nezbytné pro společenské postavení. Hrozná představa!

Správné zacházení s emocemi vyžaduje autentické chování a poznání svého EQ světa. A lidé, kteří to umí, se obvykle dají rozpoznat podle následujících faktorů:

Stabilní vnímání všech pocitů

Emocionálně inteligentní lidé vědí, že v životě nic netrvá věčně, ani štěstí, ani utrpení. K posílení svého sebevědomí, síly a odvahy využívají šťastné fáze. Pak totiž snáz vydrží ve fázích nešťastných. Vědí také, že strach a bolest neznamenají, že jsou na špatné cestě. Co do jejich života nepatří, je lhostejnost a apatie.

Lidé s vysokým EQ znají rozdíl mezi emocemi a realitou

Emocionálně inteligentní lidé si uvědomují, že jejich pocity jsou osobní odpovědí na vnímání okolního světa a závisí na jejich zkušenostech, náladách a hodnoceních. Proto nikdy nejsou zcela bezmocní. Nehledají totiž vinu ani příčinu svých emocí v jiných nebo ve vnějším světě, ale v sobě. Tam ji nakonec mají pod osobní kontrolou.

Empatie a skutečný zájem o ostatní

Respektujete ostatní a vnímáte je jako citlivé, hledající a nezávislé bytosti? Pak máte nejspíš dostatečně vysoké EQ. Víte, že soucit, ohleduplnost a empatie posilují komunitu a že si tak všichni můžeme navzájem pomáhat a inspirovat se. Samozřejmě za předpokladu, že se k sobě chováme otevřeně.

Lidé s vysokým EQ jdou svou vlastní cestou

Pro emocionálně inteligentního člověka je příznačné, že si všímá, jak moc našich myšlenek není našich vlastních, ale automaticky si je osvojujeme prostřednictvím života ve společnosti. Například jde o ideály krásy, životní cíle, profesionální úspěch a podobně. Lidé s EQ si proto dokážou udělat čas na zhodnocení vlastního myšlení a zásad a osvobodí se od konceptů a vzorů, které jsou jim cizí.

Vyznají se v lidech

Jestli se o někom dá říct, že má čich na lidi, pak to rozhodně platí o jedincích s vysokým EQ. Velmi dobře si totiž všímají, komu se mohou otevřít a od koho je lepší si držet odstup. Důsledně říkají „ne“ vztahům, které je pouze obírají o sílu. Jelikož se chovají soucitně, velkoryse a přátelsky, hledají stejné parťáky. A takových přátelství si nesmírně váží.

Znají své potřeby

Lidé s EQ si vždy stojí za svými vlastními potřebami, právy a zájmy. Vědí, že nikdo jiný se o ně nepostará tak dobře. Nepřehazují zodpovědnost za sebe na druhé, ale umí s ní pracovat ku vlastnímu prospěchu. Navíc nechtějí druhým přidělávat starosti.