Nejenom řeč těla, ale i způsob chůze prozradí o osobnosti člověka hodně. Často i to, co byste rádi nechali ukryté. Na co si tedy dát pozor při pohybu? Nechte se inspirovat pro příště.

Řeč těla může o člověku a jeho osobnosti prozradit hodně. Způsob chůze také poskytuje hluboký vhled do celkového naturelu daného jedince. Někteří lidé chodí velmi pomalu, zatímco jiní působí dojmem, že jsou neustále v poklusu. Jak naznačuje americká studie , odborníci na řeč těla dokážou z takových projevů celkem dost vyčíst. Držení těla může být také velmi informativní – například zda zkřížíme ruce nebo se spíše přikrčíme. Který způsob chůze je ten váš?

Odhodlaně a rychlým krokem

Že vám pomalá procházka nic moc neříká a kamkoli vyrazíte pěšky, jdete pěkně svižným tempem? Pak jste pravděpodobně extrovertní a neustále hledáte nové podněty. Jste rádi ve společnosti a vždy rádi poznáváte nové lidi. V určitých případech však může vaše hlasité chování působit také trochu arogantně.

Způsob chůze v pohodovém tempu

Lidé, kteří chodí v pohodovém tempu jsou nad věcí a dostatečně sebevědomí. Na co pospíchat? Půjdu tak, abych se na místo dostal/a bez stresu. Každý, kdo si zvolí pohodlný styl, dává najevo celoživotní nadhled. Pokud i vy patříte k lidem, kteří jsou při chůzi uvolnění, nepochybně z vás vyzařuje klid. Někdy si však musíte dávat pozor, abyste neviděli věci až z příliš velkého nadhledu a neunikly vám podstatné maličkosti.

Jednou rychle, po druhé pomalu

Pokud jde o tempo chůze, existuje i takzvaný přechodový typ, který nechodí ani výhradně rychle, ale ani jenom pomalu. Zdá se vám, že je vaše chůze poněkud uspěchaná a nejistá, protože během několika sekund změníte rychlost? Pak jste velmi svědomití a orientovaní na detaily. Pokud vás při chůzi něco napadne nebo si něčeho všimnete kolem sebe, můžete velmi rychle reagovat. Hlavní je, že je vše v pořádku.

Způsob chůze v hlasitém staccatu

Každý, kdo našlapuje tvrdě, místo aby dělal opatrné lehké kroky, signalizuje odhodlání a asertivitu. Ale také frustraci a možná i hněv. Pokud patříte k dupajícím jedincům, pravděpodobně chcete tímto stylem chůze ostatním něco naznačit. Máte vztek, zlobíte se a vaše tělo dává takovým způsobem najevo své pocity. I když diplomacie není vaše silná stránka, stojíte si pevně za svými názory.

Nepřibližujte se

Lidé, kteří si při chůzi zkříží ruce na hrudi, chtějí mezi sebou a světem vytvořit vzdálenost. Jsou více introvertní a rádi tráví čas sami se sebou. V případě, že také patříte do této kategorie, dáváte svému okolí prakticky jasně najevo – nechte mě na pokoji a nevšímejte si mě.

Znepokojivý způsob chůze

Pokud svěsíte hlavu a ramena, působíte skleslým dojmem. V takovém postoji budete pravděpodobně hodně přemýšlet. Když se k tomu ještě přikrčíte a vyrazíte, vaše chůze se bude jevit jako velmi opatrná. Podobně ustaraní chodci se často šourají, což dodává jejich ponuré auře větší váhu. Mimochodem, ti, kteří jsou obzvlášť úzkostliví, bývají při chůzi často mírně nakloněni doleva.