Každý národ má své vlastní zvyky a životní filozofii. Japonci se řídí Omotenashi, v níž hraje hlavní roli ohleduplnost a respekt k druhým. Co dalšího se z ní můžeme naučit?

Omotenashi je filozofie, kterou Japonci žijí. Podle webu Medium se vám v Japonsku nikdo neomluví, že vám způsobil nepohodlí, ale dopředu vás upozorní, že se to stane. Například v autobusu vás řidič varuje před ostrými zatáčkami a špatnými cestami, abyste byli na kodrcavou jízdu připraveni. V Japonsku s vámi zkrátka budou zacházet jako s porcelánovou panenkou. My na tolik opatrnosti nejsme zvyklí, ale v zemi vycházejícího slunce je to běžná praxe.

Test pozornosti

Omotenashi je výraz pro pohostinnost. Vlastně jeho podstata jde ještě dál. Vychází z otázky, jak pozorně zacházíme s ostatními lidmi? Jde tedy o vědomé a uctivé chování. Darujte část svého srdce, aniž byste za to něco očekávali. Tato japonská životní filozofie tak představuje nejvyšší formu pozornosti. Princip Omotenashi se v Japonsku pěstuje nejenom v práci, ale i mezi přáteli a blízkými lidmi.

Odkud se Omotenashi vzalo?

Jak uvádí web Medium, počátky tohoto přístupu sahají až do dávné minulosti tradičního japonského čajového obřadu, během něhož je třeba dodržovat určitá pravidla, podle kterých hostitelka nebo hostitel podává hostům čaj a jídlo. Cílem je, aby si návštěva odnesla nezapomenutelný zážitek. Čajový obřad, známý také jako čajový rituál, slouží k uklidnění a nalezení relaxace. Hostitel mu věnuje naprostou pozornost – odsud Omotenashi.

Japonské uvědomění člověka

Pozorného řidiče japonského autobusu jsme již zmínili. Existuje ale mnoho dalších situací, ve kterých je tento princip samozřejmostí. V Japonsku není obvyklé spropitné nebo je nepřijímají číšníci a servírky. Dobrý servis by měl být poskytován ze srdce, nikoli za odměnu. Na nádraží se personál klaní vlakům, v mnoha restauracích jsou vedle stolů malé košíky, do kterých si můžete vložit vlastní tašku, aby se nezašpinila. Mimochodem, číšníci sami nepřijdou, pokud je nezavoláte. K tomu bývá na stole speciální zvonek. Tento proces by měl hostům zaručit, že je obsluhující personál nebude vyrušovat, ani na ně vytvářet nátlak, což je považováno za nezdvořilé. Jídla jsou často krásně prezentována, a to i v levnějších restauracích. Přesnost a detaily by měly odrážet pocit respektu a úsilí. Když vám v Japonsku kdokoli přijde do bytu něco opravit nebo přiveze zboží, sundá si boty dříve, než k vám vstoupí, aby nic neušpinil.

Co se můžeme naučit z každodenního japonského života

Dávat je důležitější než přijímat, jak připomíná Omotenashi. Tato životní filozofie je založena na vděčnosti a respektu k druhým. Japonci je projevují spoustou malých gest. V každodenním životě jsme často zaneprázdněni vlastními myšlenkami a úkoly, že zapomínáme právě na tyto drobné pozornosti, které jsou přitom pro mezilidské kontakty dokonale obohacující. A prospěch z toho mají nejen vztahy, ale také naše vlastní blaho a štěstí.

Základní aspekty principu Omotenashi:

1. Buďte pozorní. Procházejte každodenním životem vědoměji. Zdravte v obchodech, děkujte za dobré služby. I malá gesta se počítají.

2. Nabízejte pomoc. Udělejte něco dobrého jednoduše proto, že je to správná věc. Ne proto, že dostanete něco na oplátku.

3. Buďte zdvořilí. Pokud to je jenom trochu možné, udržujte přátelský přístup. Odmítnutí totiž vždy ubližuje ostatním.

4. Buďte opatrní. Chovejte se k ostatním tak, jak byste chtěli, aby se oni chovali k vám, ať už v práci nebo při nakupování v obchodě. 

5. Respektujte hranice. Přijímejte rozhodnutí, chování a názory ostatních. 

6. Zbavte se ega. Chovejte se laskavě, i když nikdo jiný není laskavý. Zachovejte si důstojnost a zůstaňte ve vypjatých situacích nad věcí. Jedině tak můžeme svět udělat o něco lepším a přátelštějším.