Co mají všichni úspěšní a šťastní lidé společné? Nesoustředí se na své slabosti, ale rozvíjejí to, na čem jim záleží a v čem jsou dobří. Řekneme vám, jak i vy můžete rozpoznat své silné stránky a naučit se je využívat ve svůj prospěch.

Nikdo není stoprocentní, což platí o všech stránkách lidského života. Někdo vyniká v tomto, jiný zase v něčem jiném. A právě takto se projevují naše silné a slabé stránky. Co všechno byste o nich měli vědět?

Co to jsou vlastně ty silné stránky?

Představte si modelovou situaci. Jste na pracovním pohovoru, kde se vám daří. Tedy až do té doby, než se vás personalista zeptá na vaše silné a slabé stránky. A najednou vás nic nenapadne. Jak to? Pravdou je, že i když se tento termín používá často, nelze jej zcela přesně definovat. Obecně by se tak dalo říci, že silné stránky jsou dovednosti, které můžeme provádět bez velkého úsilí a máme v nich velký potenciál ke zlepšení. Ten je spolu se snahou dosáhnout vyšší mety mnohem zřetelnější právě u silných stránek než u těch slabých. Proto má smysl se soustředit spíš na silné stránky, než se neustále plácat ve slabostech.

Jak je rozpoznat

Je jasné, že v první řadě musíte nejdřív zjistit, jaké jsou vaše silné stránky. K tomu vám může pomoci sebehodnocení, ale také hodnocení zvenčí. Požádejte blízké lidi, kteří to s vámi myslí dobře, aby vám pomohli definovat vaše schopnosti a kvality, jež sice máte, ale v každodenním životě je nevyužíváte, anebo si je vůbec neuvědomujete.

Svépomocí

Pokud se vám nechce se ptát kamarádů i rodiny v čem jste dobří, můžete si poradit sami. Funguje deník, do kterého si budete zapisovat, co jste dělali, co se vám povedlo a nepovedlo. Takto můžete celkem snadno identifikovat skryté silné stránky i talenty. Zkuste se zapojit do nových projektů, které vám rovněž pomohou odhalit, co zvládnete a co je už nad váš limit. Orientujte se na věci, které rádi děláte ve svém volném čase nebo které jste rádi dělali.

Pozor na to, že při hledání svých silných stránek byste měli zůstat pozitivní a nenechat se rozptylovat tím, že vám něco nejde. Nejspíš to asi nebude ta správná cesta.

Nestyďte se

Existuje spousta lidí, kteří vynikají v různých činnostech. Jejich problém je ale v tom, že si nevěří a záměrně své silné stránky shazují. Zkrátka se stydí přiznat, že jsou v něčem dobří. A to je velká škoda. Proč byste v životě nemohli dělat to, co vás baví? Tím, že přijmete tuto schopnost, navíc snáz akceptujete i své slabé stránky.

Když se naše silné stránky stanou slabými

Je to tak, i dokonalé vlastnosti nám někdy mohou stát v cestě. Většinou se tak děje podle toho, v jaké situaci se momentálně nacházíme. Například: Empatie je vnímána jako síla. Jenže příliš mnoho empatie nás může zraňovat. Pravděpodobně nám tedy chybí nadhled a to lze interpretovat jako slabost.

Je třeba si uvědomit, že každý má specifické vlastnosti, osobní silné i slabé stránky, což je v pořádku. Pokud se ale budete snažit je změnit a udělat ze sebe jiného člověka, pravděpodobně narazíte. Nemluvě o tom, že nedokážete využít svůj potenciál.

Profesní silné stránky

Ti, kteří mají ve svém profesním životě určité silné stránky, bývají ve svém oboru úspěšní a šéfové si takových lidí váží. V zásadě jde o to, abyste například dokázali svědomitě a řádně dokončovat zadané úkoly. Neméně důležitá je i schopnost pracovat v týmu. Na druhou stranu se cení samostatnost. V určitých typech profesí se klade důraz také na manuální dovednosti. Od vedoucích pracovníků se pak očekává schopnost řešit konflikty a rovněž určitá dávka empatie.