Naslouchání je umění, které skutečně ovládá jen málokdo. Vyžaduje totiž určitou dávku sebevědomí, empatie, zájmu, trpělivosti a v ideálním případě by posluchač neměl být unavený nebo ve stresu. Jak tedy odlišit dobrého od špatného posluchače?

Předpoklady ke správnému naslouchání se často bohužel spojí jen u pár lidí, takže komunikace vám mnohdy nepřináší nijak zvlášť uspokojující pocit. Problém je v tom, že někdy zaměníme nevhodné chování posluchače za určitý projev faktu, že nás zná, proto si může některé nectnosti dovolit. Není tomu tak… Podívejte se na osm typických rysů špatného posluchače:

1. Přeruší vás, než dokončíte větu nebo myšlenku

Krátce se zamyslíte nebo se nadechnete a bum, váš protějšek má najednou slovo. Jednou z vlastností špatného posluchače je, že málokdy nechá partnera mluvit v klidu. Jinými slovy, jelikož nesleduje obsah, nedojde mu, že stále něco chybí…

2. Dořekne vše za vás

Špatného posluchače charakterizuje i fakt, že dořekne větu za vás. Bohužel se mnozí domnívají, že takové chování ukazuje, jak dobře je dotyčný zná. Pravdou ale je, že lidé, kteří dokončují cizí věty, nejsou dobrými posluchači. A důvod? Každý, kdo si myslí, že ví, co chce ten druhý říct, totiž ve většině případů věří, že už nemusí dál poslouchat, jelikož podle jeho názoru už ví, co přijde. Zní to možná složitě, ale ve skutečnosti je to velmi jednoduché.

3. Špatného posluchače odhalí bryskní odpověď

Pokud v rozhovoru reaguje jako blesk a dokáže vždy okamžitě odpovědět bez přemýšlení, pravděpodobně už během doby, kdy ještě mluvíte, on/ona přemýšlí o tom, co řekne. Tím se vlastně odhalí, že vás poslouchá tak napůl.

4. Konverzaci vždy soustředí na sebe

Za špatného posluchače lze považovat i arogantního a nejistého člověka, který se v hloubi duše zabývá pouze sám sebou. Takový přístup se projeví i v rozhovoru. Ať už mluví o čemkoli, vždy mluví hlavně o sobě.

5. Nevšimne si, když řeknete blbost

Plusem dobrého posluchače je, že vám velmi pečlivě naslouchá, aby mu neuniklo ani jedno písmenko. Minusem špatného posluchače je, že vás neposlouchá. Takže mu můžete s přehledem říct jakýkoli nesmysl, který si vymyslíte a on si toho ani nevšimne.

6. Pro špatného posluchače je typické, že si nepamatuje

Nikdo si nemůže pamatovat vše, co se mu říká. Pokud však pozorně nasloucháte druhým a vnímáte je, všimnete si, když mluví o něčem, co se jich hluboce dotýká nebo je dojímá – a i vy sami, to můžete do určité míry vnímat stejně. Jak už jsme zmínili, dobří posluchači jsou empatičtí. To, co si spojujeme s emocemi, jen tak nezapomeneme. Pokud si tedy stěžujete přátelům na bolesti zad a oni se vás o dva týdny později zeptají, proč chodíte na fyzioterapii, nejspíš patří mezi špatné posluchače.

7. Standardní odpovědi

Jiní jsou na tom hůř, Čas zahojí všechny rány, V životě jsi jednou nahoře, jednou dole – každý ví, že takové prázdné fráze v podstatě jen lidem naznačují, aby zmlkli a neobtěžovali svými problémy všechny ostatní. Z úst špatného posluchače proto takové věty uslyšíte poměrně často. Jde o to, že svým partnerům nedokážou odpovídat cíleně, protože by jim museli pečlivě naslouchat. A tak se z celého rozhovoru snaží obratně vyvléct s pomocí různých nepěkných klišé a otřepaných frází. 

8. Špatného posluchače nezajímáte, proto nedělá podstatnou věc

Špatný posluchač se totiž neptá, protože mu ve skutečnosti vůbec nezáleží na tom, aby vám porozuměl. To, co říkáte, si vykládá způsobem, který vyhovuje jemu. A hlavně se „přes vás“ snaží něco říct. O sobě…