V životě jsme nuceni si zvykat na spoustu věcí. Časem se usadí natolik, že je již považujeme za normální. Jenže právě to mohou být varovné signály, že něco není s námi nebo s našimi blízkými v pořádku. Podívejte se, na co je třeba si dávat ve vztazích pozor.

Hranice mezi nezdravým a běžným chováním je tenká. Varovné signály zpočátku přehlížíme a po čase si na ně zvykneme jako na něco normálního. Jenže to tak není. Vztahová koučka Nina Deissler na webu Psychologie Today upozorňuje na některé projevy, u kterých bychom rozhodně měli zpozornět.

Varovné signály péče

Je v pořádku, když se v rámci rodiny staráte o blaho dětí. Jenže nic se nemá přehánět. Například péče o dospělé potomky, snaha činit je šťastnými rozhodně není zdravá. A to samé platí i o partnerovi. Každý je totiž zodpovědný za své vlastní pocity. Nikde není psáno, že musíte dělat druhé šťastnými. Není to vaše povinnost.

Vyhýbání se problémům

Varovné signály se skrývají i v nezdravém zvládání různých úkolů a starostí. Váš partner má například spoustu práce a je unavený. Místo, aby si odpočinul, případně řešil pracovní a jiné problémy přímo, raději sáhne po sklence alkoholu, případně si zapaluje jednu cigaretu od druhé. Má totiž pocit, že tak všechno zvládne. Mimochodem, i časté střídání partnerů může být znamením, že si tím dotyčný kompenzuje nějaký skrytý stres.

Varovné signály ticha

Když se někdo ve společnosti stáhne a s ostatními nekomunikuje, může takové chování naznačovat, že je něco špatně. Samozřejmě ne vždy, protože někteří lidé zkrátka nemají takovou potřebu mluvit a bavit své okolí. A na duševní pohodu to nevypadá ani v případě, že se člověk neotevře v přítomnosti svých nejbližších, i když je vidět, že ho něco trápí. Mohou to být pracovní problémy, ale daleko častěji takové chování naznačuje potíže v domácím prostředí. Na druhou stranu je třeba říci, že existují lidé, kteří se ve společnosti extrémně stydí, jsou nervózní, mají obavy, že se ztrapní, takže raději mlčí, i když jsou jinak zcela v pohodě.

Změny nálad

Varovné signály představují i časté změny nálad. Tedy, pokud se nálada dotyčného jedince pravidelně mění z jednoho extrému do druhého, je čas zbystřit, zda je vše v pořádku. Někdy bývají takoví lidé označeni jako výstřední, případně jejich okolí přisuzuje takové chování proměnlivé hladině hormonů. Jenže ve skutečnosti mohou změny nálad indikovat i řadů různých problémů, od od bipolární poruchy, až k posttraumatické stresové poruše. Jestliže výkyvy nálad bývají stále častější, rozhodně stojí zato promluvit s odborníkem, který zjistí pravý stav věci a případně doporučí vhodný léčebný postup.

Sebedestrukční chování

Sebezničující chování může komukoli velmi rychle zkomplikovat život. Každý, kdo zažil značně stresující věci, si nejspíš zpětně uvědomuje, že takto „postižení“ lidé se často chovají nepřiměřeně a nelogicky. Proto je v určité vypjaté fázi lepší vyhledat radu odborníka, který má nestranný pohled a umí dotyčnému pomoci najít cestu z krize.