Tohle číslo byste měli znát. Přinese vám štěstí

Foto: Garry Killian, Freepik.com

Podle numerologie, nauky o duchovním významu čísel, má každý člověk své šťastné číslo, kterému se také někdy říká životní. Svému nositeli prozrazuje informace o jeho bytí, silných i slabých stránkách. Poradíme vám, jak ho vypočítat.

Životní číslo by vás mělo podporovat na cestě životem. Numerologové ho považují za jakési vodítko při rozhodování v pracovních a vztahových situacích. A jak se takové číslo počítá?

Matematika životní cesty

Existuje celkem devět životních čísel, pro která platí následující: číslo životní cesty je vždy jednociferné a nachází se v rozmezí od 1 do 9. Chcete si spočítat životní číslo? Je to snadné, takže vám v tom nezabrání ani fakt, že jste možná v matematice zas tak moc nevynikali. Stačí totiž sečtete všechna čísla v datu vašeho narození včetně roku.

Životní číslo

Tak například jste se narodili 3. prosince 1982. Sečtete tedy 3 + 1 + 2 + 1 + 9 + 8 + 2. Vyjde vám číslo 26. To ale není všechno, protože dál musíte sečíst čísla 2 a 6, což je dohromady 8. Vaše životní číslo je tedy 8.

Když je výsledek dvouciferný

V závislosti na datu narození se může stát, že při druhém sčítání vám nevyjde jednociferné, ale dvouciferné číslo. Nic se neděje, jelikož v takovém případě stačí tato čísla znovu sečíst a dostanete hledané číslo. Dejme tomu, že jste se narodili 28. 12. 1989. Sečtete 2 + 8 + 1 + 1 + 1 + 9 + 8 + 9. Výsledek bude 39. V dalším kroku sečtete 3 + 9, což se rovná 12. Nakonec sečtete 1 + 2 a vyjde vám životní číslo 3.

A jaký je význam jednotlivých čísel?

Číslo 1

Máte chuť stanout v pozici šéfa? S životním číslem jedna máte pro tento rok rozdané dobré karty. Každý, kdo si vypočítá toto číslo, oplývá přirozeným talentem k vedení lidí. Vaši podřízení vám rychle začnou důvěřovat a řídit se vašimi radami. Pozor ale na to, že někoho svým velitelským chováním můžete zastrašit.

Silné a slabé stránky

Lidé s životním číslem jedna jsou ambiciozní, dokážou vést lidi, patří k okouzlujícím společníkům a diplomatům ve vztazích. Na druhou stranu jim může být na překážku jejich občas přílišný temperament, urputnost, ale i pocity osamělosti.

Číslo 2

Schopnost vcítit se do druhého člověka. To by mohlo být životní motto lidí s životním číslem 2. Jejich empatické a nezištné chování z nich občas dělá jedince bez vlastního názoru, protože se někdy až příliš vzdávají, jenom aby potěšili ostatní.

Silné a slabé stránky

Nedá se jim upřít soucit a péče o druhé. Takoví lidé jsou velmi dobří mediátoři, vždy se snaží najít cestu souladu a harmonii. Jejich problémem je neschopnost odmítnout protichůdné názory a fakt, že pomoc občas zaměňují se sebeobětováním.

Číslo 3

Nosíte na zádech životní trojku? Pak se v životě rozhodně nenudíte, protože musíte neustále něco podnikat. „Trojky“ jsou zvídavé, plné odvahy a chuti do akce. Patří k nezávislým jedincům, kteří občas mívají problém s autoritou. Budiž jim ale ke cti, že se dokáží postarat sami o sebe.

Silné a slabé stránky

Pro nositele čísla tři je typická dobromyslnost a zájem o věc. Bývají to lidé motivovaní, takže obvykle jdou do projektu s nadšením. Na druhou stranu ale dokáží stejně rychle rezignovat. Při spolupráci s nimi, či na cestě osobním životem vám může vadit jejich až přehnaná bezstarostnost a roztržitost.

Číslo 4

Nejspíš každý by chtěl mít za kolegu někoho s životním číslem 4. Zde se totiž empatie setkává se spolehlivostí, což je skvělá kombinace pro přátelské vztahy i práci v týmu. Čtyřky jsou asertivní, pracovité a jejich představou je, že spolu budete kamarádit nebo pracovat na věčné časy.

Silné a slabé stránky

Vždycky budou kopat za tým, ať již pracovní nebo rodinný. Jsou spolehliví, disciplinovaní. Právě disciplinovanost se ale může tak trochu obrátit proti nim, protože vyžadují striktní dodržování pravidel. Z toho vyplývá, že bývají nepružní a občas trvá, než jim něco dojde.

Číslo 5

Pokud někdo umí dobře komunikovat, pak to jsou lidé s číslem 5. Jejich bystrá duchaplnost z nich dělá vítaného společníka na profesionálních i soukromých akcích. I když se díky své komunikativnosti zdají otevření, ve skutečnosti vám nedovolí nahlédnout do jejich karet.

Silné a slabé stránky

Už jsme to zmínili, ale komunikace u čísla 5 zkrátka vede. Kromě toho jsou i prozíraví a umí si spočítat, co se jim vyplatí a co už ne. Zábavnost se ovšem může změnit v nedisciplinovanost. Kromě toho je mu vlastní i určitá nehospodárnost se sklony k hazardu.

Číslo 6

Padlo vám životní číslo 6? Pak jste s největší pravděpodobností velmi společenští lidé. Potřebujete mít kolem sebe společnost, jak v práci, tak v soukromém životě. Vadí vám spory i špatná pracovní atmosféra. Negativní věci si totiž berete za své. Měli byste se přestat trápit sebekritikou a více si věřit.

Silné a slabé stránky

Nedá se vám upřít empatie, přátelskost, dobrosrdečnost a ochota pomáhat okolí. A tady se může objevit problém, a sice, že se necháváte občas tak trochu využívat.

Číslo 7

Ti, kterým vyšlo životní číslo 7, jsou obvykle bráni jako vizionáři, kteří chtějí alespoň trochu zlepšit svět. Konají tak ale svým specifickým způsobem směřujícím k duchovnu. A ten nemusí být vždy správně pochopen.

Silné a slabé stránky

Lidé se sedmičkou jsou nadáni určitou předvídavostí, intuicí. Mají velkou představivost, kterou využívají v různých analýzách. Jelikož to jsou často introverti, mívají sklony k melancholii a samotářství, svou nečinností mohou promarnit specifické nadání.

Číslo 8

Osmička je charakteristická pro lidi, kteří umí plánovat a organizovat. Zejména jim jde žonglování s čísly, kterým věnují pečlivou pozornost do těch nejmenších detailů. Tím mohou ale ostatním připadat trochu divní.

Silné a slabé stránky

Nositelé životního čísla 8 jsou velmi organizačně schopní. Mají ambice dosáhnout svých cílů. Jelikož jsou houževnatí, často se jim to podaří. Nutno ale dodat, občas jdou přes mrtvoly, takže jsou známí zvou bezohledností, manipulativností a prchlivým chováním.

Číslo 9

Každý, kdo si vypočítal životní číslo 9, se chce v životě prosadit. Takového člověka charakterizují jasné myšlenky a názory. Rovněž se řídí ideály, kterých chce absolutně dosáhnout. Někdy bývají devítky příliš orientované na budoucnost a zapomínají, že občas je třeba ocenit i aktuální okamžik.

Silné stránky a slabé strány

Hesly čísla devět je idealismus, velkorysost a správné principy. Jeho nositel rychle chápe, je chytrý a umí analyticky myslet. Na druhou stranu může být devítka nepraktická, impulzivní a neschopná dotahovat úkoly.

Text: Martina Hálková
Foto: Garry Killian, Freepik.com