Necitlivé otázky s sebou nesou riziko nepohodlí, zraněných citů a nepříjemné atmosféry. Bohužel někteří lidé se v komunikaci s ženami stále pohybují jako slon v porcelánu. Víte, na které otázky si dát pozor?

Existují otázky, které jsou pozorné a citlivé. Jiné otázky pokládáme pro to, že jsou nějakým způsobem důležité a zkrátka se zeptat musíme. A pak jsou zcela necitlivé otázky, které by zejména v souvislosti s ženami měly zůstat zapomenuty. Řeč je o otázkách, které posilují především sociální očekávání, místo aby podpořily danou ženu. Vlastně v mnohých ženách vyvolávají pocit, že by měly žít podle úsudku ostatních. Ale tak to přece není. Jaké otázky byste si tedy podle psycholožky Belly DePaulo, jak je uvedla pro web Psychology Today, měli pořádně rozmyslet, než je vyslovíte?

V kategorii necitlivé otázky vede: Kdy budeš mít dítě?

Taková otázka je nejen značně citlivá, ale také představuje obrovský zásah do soukromí ženy. Tazatel/ka nemůže mít ani páru o tom, zda se náhodou dotyčná nesnaží otěhotnět. Anebo jsou děti z nějakých důvodů jejím nesplněným přáním. Podobně necitlivé otázky současně posilují zastaralou sociální konvenci, že žena musí od určitého věku začít rodit děti. Jenže existují ženy, které se vědomě rozhodnou děti nemít. Stejně jako jsou ženy, pro které je toto téma z výše uvedených důvodů velmi citlivé. Ať tak či onak, vždy je to především věc dané ženy. Taková otázka pak budí dojem, jako by tomu tak nebylo.

Nepřibrala jsi / nezhubla?

I když si pozitivní přístup k tělu stále více nachází cestu do našeho každodenního života, přesto se dál objevují necitlivé otázky, které komentují případnou nadváhu i podváhu. Obdobnými nevhodnými komentáři druhého člověka ale rozhodně nepodržíte. Takže místo poukazování na ideály krásy, co kdybyste se do budoucna zdrželi otázek týkajících se vzhledu dotyčné osoby? Navíc nikdy nemůžete vědět, co se za její tloušťkou či podvýživou skrývá. Ne vždy to totiž musí být špatné stravovací návyky.

Už zase pracuješ?

Tato otázka obsahuje skryté poukázání na laxní přístup k mateřským povinnostem. Zanedbávat své děti kvůli něčemu tak triviálnímu, jako je vlastní kariéra? Jak bezohledné. Z necitlivé otázky jasně vyplývá, že tazatel pravděpodobně nepochopil zásadní fakt, a sice že láska k dětem není spojena s kariérou. Existují totiž nejenom rodiny, ale i profese, v nichž jde práce a péče o děti velmi dobře skloubit. Bohužel se ještě stále najdou lidé, kteří zastávají klasické rozdělení rolí a odmítají připustit jakoukoli další alternativu, jež navíc vyhovuje všem zúčastněným.

Máš své dny?

Jinými slovy: Nemenstruuješ? Z této necitlivé otázky vyplývá ale ještě podotázka: Proč máš tak špatnou náladu? Ano, ženy jsou emotivní, takže častěji dávají najevo svůj smutek, trápení, ale třeba i vztek nebo radost. Mimochodem, projevování emocí je něco, co vyžaduje sílu a odvahu. Na druhou stranu se najde spousta lidí, kteří považují emocionalitu za slabost. Její dávání do souvislosti s cyklem ženy je ovšem krajně nevhodné a podobné otázky by měly být zcela zakázány.

Proč nemáš partnera?

I když to někoho může překvapit, ne každý potřebuje po svém boku partnera, aby byl šťastný. Místo takové necitlivé otázky proto mějte na paměti, že si třeba takový člověk svůj status single vybral záměrně. V určitých fázích života to dokonce může být klíč k lepšímu poznání sebe sama.