Chytrý člověk nedělá chyby. Vyvedeme vás z omylu této rádoby pravdy. I chytří lidé se občas seknou a udělají pořádnou hloupost. Podívejte se, jaké jsou ty nejčastější.

Jak prohlásil velký filozof moderní doby Forrest Gump – Hloupý je ten, kdo dělá hloupé věci. O tom samozřejmě není pochyb, stejně jako o tom, že milý Forrest vlastně papouškoval svoji matku a ty, jak známo, se nikdy nemýlí. Dovolíme si však tuhle myšlenku doplnit dodatkem – Ani chytrost nechrání před hloupými činy. O tom by mohl vyprávět nejeden chytrý člověk.

Chytrý člověk se rád nechá unést

Když máte před sebou složitý úkol, jak se k němu postavíte? „Všichni víme, že úkoly se za nás nevyřeší,“ říká psycholožka Barbara Johanson pro Psychology Today. „Čím déle je odkládáme, tím více stresu způsobují a nakonec nám kazí život,“ dodává. Co z toho vyplývá? Jednoznačný fakt, že prokrastinace je spíš hloupost. Jenže i chytrý člověk se čas od času nechá unést a následně musí vynaložit více úsilí úkol dokončit než ten, kterému nebrání spousta dalších inspirativních myšlenek. Zajímavé poznání.

Toxické vztahy

Udržovat vztahy s lidmi, kteří z nás vysávají energii, aniž by ji jakkoli vraceli zpět, je sebedestruktivní a hloupé. Přesto se i chytrý člověk čas od času zaplete s toxickým jedincem a je pro něj těžké se od takové negativní osoby odpoutat. Máte to také tak? V tom případě se ptáme, milujete výzvy? Nebo jste se vědomě rozhodli nevzdat naděje či víry v lidstvo? Odpověď je na vás.

I chytrý člověk občas spadne do multitaskingu

Téměř každý dnes už ví, navíc je to i vědecky dokázáno, že multitasking stresuje, snižuje produktivitu a je jednou z nejhloupějších věcí, které pro sebe můžeme udělat. Přesto i chytrý člověk čas od času telefonuje během práce, vyřizuje mailovou komunikaci a současně řeší s kolegy úkoly, anebo se učí s dětmi a u toho dodělává pracovní resty. Jasně, reaguje na požadavky současné doby a pouze ustupuje všeobecnému, vnějšímu tlaku. Ale to neznamená, že se nechová hloupě.

Zuby nehty zbytečného balastu

Ať už zvyky, myšlenky nebo věci – pokud nám k ničemu nejsou, je hloupé se jich držet a dávat jim v životě prostor. Přesto i chytrý člověk schovává ve skříni oblečení, které už nenosí, pěstuje zvyky, které jsou už dávno přežité a myšlenky, jež ho nikam neposouvají. Mnoho chytrých lidí se pohybuje v chaotickém vakuu, a to jak mentálním, tak i materiálním. A protože chaos a nepořádek vždy pohltí spoustu času a energie, chovají se bezpochyby hloupě.

Také chytrý člověk lže

Lhaní se často zpětně ukáže jako hloupé rozhodnutí. Nejen, že většinou způsobuje špatné svědomí, ale často lhářům komplikuje život. Musí si pamatovat, komu co řekli, dávat si pozor, aby si neprotiřečili, jednat tak, aby nevzbudili podezření. Přitom by v mnoha případech bylo jednodušší a účinnější zvolit upřímnost. Ale stejně jako většina lidí, i chytrý člověk bezstarostně zalže, aniž by příliš pochyboval o své příčetnosti. Že je to hloupé, ho vlastně ani nenapadne.

Nechá se zviklat…

Bez ohledu na to, jak moc je chytrý člověk chytrý, když mu kdokoli další řekne: „Je to tak, já to vím na sto procent, četl jsem to v novinách,“ obvykle tomu uvěří nebo alespoň pochybuje o svých názorech. Je vlastně hloupé věřit druhým víc než sobě, jenže mnoho chytrých lidí přijalo Sokratovu myšlenku „Vím, že nic nevím“ tak hluboce, že je velmi snadno znejistí a přiměje o sobě pochybovat. Znovu a znovu.