Ve společném soužití se střetávají různé názory a zájmy. Je zcela normální, že si každý jednotlivec stojí za těmi svými. Pokud se hádají sebevědomí lidé, argumentace obvykle probíhá kultivovaně. Jinak to ovšem vypadá, když si jeden ze zúčastněných vezme na pomoc emoce.

Sebevědomí lidé jednají vždy s nadhledem, protože jsou si dobře vědomi svých kladů a záporů. I proto v hádce nikdy nepřekročí limity kontroverze. Americká psychiatrička Abigail Brenner k tomu pro portál Psychology Today říká: „Takoví lidé si uvědomují, že nevhodná slova mohou způsobovat rány, které se rozhodně nezacelí za pět minut. A nakonec jako hlupák vypadá ten, který do hádky vnesl agresi.“ Současně nabízí několik zásadních faktorů, které by se během výměny názorů neměly vůbec objevit.

Zobecňování

Při hádkách rozhodně zapomeňte na tyto věty: Zkrátka se s tebou nedá mluvit, Pořád myslíš jenom na sebe, Je to neustále to samé. Spor je nejhorší možnou příležitostí k obecnému vyjádření vůči druhé osobě. Koneckonců, v hádce býváme často velmi rozrušeni, většinu slov vnímáme jako emočně zabarvená a jinak, než obvykle. Lidé s vysokou emoční inteligencí si tento jev uvědomují. Proto vždy hovoří o konkrétních věcech a pocitech, které v nich hádka vyvolala.

Sebevědomí lidé neurážejí

Ranit druhého člověka při hádce tam, kde ho to nejvíce bolí a vědomě využívat jeho slabosti – je špatné a nefér! Zpravidla je to také známka toho, že se takto agresivní jedinec cítí zatlačený do kouta a v ohrožení. Už zkrátka neví, jak si pomoci slušnou argumentací. Sebevědomí lidé ale takový přístup nepotřebují.

Necháte druhého stát uprostřed hádky

Když to vypadá, že nás hádka neposouvá k vyřešení, může být užitečné ji přerušit. Pokud se k takovému kroku rozhodnete, měli byste ho učinit odpovídajícím způsobem. Nestačí jenom utéct a nechat toho druhého o samotě se svými pocity. Opuštění nevyřešeného konfliktu je zbabělost a známka touhy po převaze. Sebevědomí lidé se k takovým krokům rozhodně nesnižují.

Sebevědomí lidé se nevracejí ke starým konfliktům

Během hádky najednou narazíte na paralely ke konfliktu z minulosti? To je klasika. A téměř vždy to znamená, že dávný konflikt zůstal alespoň pro jednoho ze zúčastněných lidí nedořešen. Sebevědomí lidé se ale nezabývají tím, co se odehrálo v minulosti.

Snaha o fyzickou převahu?

Každý, kdo nad sebou ztrácí kontrolu takovým způsobem, že v hádce uplatňuje fyzickou převahu nebo druhého děsí agresivní řečí těla, má rozhodně problém. Zdravě sebevědomí lidé takové věci nedělají.

Sebevědomí lidé nemusí vždy vyhrát

Co je podle vás podstatou hádky? Zvítězit a mít pravdu? Nikoli. Hádka by měla být především o výměně myšlenek za účelem vyřešení konfliktu nebo nalezení kompromisu, nikoli o vítězství. Je pravda, že pro lidi s nízkým sebevědomím je vítězství dostatečným argumentem. Navíc je to ve finále skvělá příležitost, jak zakrýt vlastní nedostatky. Sebevědomí lidé si ale nepotřebují nic takového dokazovat. Dobře znají svoje klady i zápory. V danou chvíli jim jde hlavně o to, aby rozumně vykomunikovali příčiny sporu a do budoucna se jim vyhnuli.