Rakovina prsu patří mezi onkologická onemocnění, u kterých platí, že včasný záchyt může znamenat úplné vyléčení. Ženy se právem obávají nejenom ablace prsu, v níž vidí ztrátu ženství, ale také chemoterapie. Ovšem ani ta už dnes nemusí být strašákem.

Rakovina prsu dnes přechází k takzvané personalizované léčbě, což znamená, že je ušita pacientkám na míru. Tuto možnost nabízí genomové testování, někdy nazývané také genomické. Jde o jednu z nejnovějších analytických metod v oboru onkologie, jejímž prostřednictvím lékaři získávají další důležitá data, podle kterých mohou přesněji rozhodovat o následné léčbě pacientek s rakovinou prsu.

Rakovina prsu se dá zvládnout lépe

„Dosud jsme se museli spoléhat zejména na klinické a patologické faktory, jako je věk pacientky, velikost tumoru, rychlost množení buněk, status hormonálních receptorů nebo zasažení lymfatických uzlin. Vždy se ale jednalo o hrubé informace. Díky genomovým testům máme k dispozici mnohem přesnější data, a můžeme proto část pacientek ušetřit agresivní onkologické léčby, která mívá negativní dopady na zdraví i psychiku,“ říká profesorka Petra Tesařová z Onkologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Až polovina pacientek se může vyhnout chemoterapii

Jeden z přelomových testů, představuje genomový test MammaPrint, který analyzuje 70 nejdůležitějších genů spojených s návratem karcinomu prsu a dělí pacientky do skupin s nízkým, a naopak vysokým rizikem vzniku metastáz během prvních 10 let po diagnóze. Pacientky v nízkorizikové skupině se mohou vyhnout zajišťovací léčbě v podobě chemoterapie a pravděpodobně budou léčeny pouze hormonální (endokrinní) terapií. Pokud test ukáže vysoké riziko, je to pro lékaře jasný důkaz, že je chemoterapie nevyhnutelná. Test pomáhá identifikovat také pacientky s ultranízkým rizikem, u kterých je možné vyhnout se jak chemoterapii, tak i bezpečně redukovat hormonální léčbu. Ve všech případech je ale nejdůležitější to, že mají lékaři a pacientky jistotu informovaného rozhodování o další léčbě.

Co říká studie

Dlouhodobá data ze studie MINDACT publikovaná v The Lancet Oncology (2021) jasně ukazují přínos, který má tento test pro lékaře a jejich pacientky. Jeho podstata tkví ve faktu, že dokázal překlasifi-kovat klinicky vysoké riziko na genomicky nízké riziko u 46 procent pacientek.1 „Dosud spoustu pacientek léčíme zbytečně, protože nedokážeme rozpoznat, že daný typ léčby nepotřebují. Studie ukázala, že skoro polovině testovaných žen by chemoterapie nepřinesla žádný významnější efekt. Proto se jí mohou vyhnout, a přitom dosáh-nout stejně dobrých výsledků,“ vysvětluje profesorka Petra Tesařová. Chemoterapie má podle ní přínos u agresivních typů nádorů, ve kterých ničí dělící se buňky. Pokud jich v nádoru není dostatečné množství, je chemoterapie neefektivní, nádor se nezmenšuje a léčba pacientku jen zatěžuje nežádoucími účinky.

Vědecké pokroky

Chemoterapie má závažné dopady na fyzický i psychický stav pacientek, které často trpí nevolnostmi nebo vypadáváním vlasů. Podávaná cytostatika způsobují rychlejší stárnutí organismu a pacientky se často potýkají s kazivostí zubů a dalšími zdravotními problémy. Každý vědecký pokrok, díky kterému je alespoň část pacientů od tohoto typu léčby ochráněna, je proto vítaný,“ doplňuje profesor Marek Svoboda, ředitel Masarykova onkologického ústavu v Brně, kde by ještě v tomto roce měla vzniknout první česká laboratoř pro genomové testování. Zatím totiž musí lékaři odebrané vzorky posílat na analýzu do Nizozemska.

Rakovina prsu – včasné prohlídky

Společně s testem MammaPrint se provádí také takzvaný BluePrint test, který umí předvídat pravděpodobné chování nádoru na základě analýzy aktivity 80 genů. Oba genomové testy je možné využít pouze u pacientek s časným hormonálně pozitivním a HER2 negativním karcinomem prsu, které jsou diagnostikovány v časném stádiu, mají tumor menší než 5 centimetrů a mají negativní lymfatické uzliny nebo 1–3 pozitivní lymfatické uzliny. Z toho důvodu lékaři znovu připomínají nutnost preventivních prohlídek.

Vědět je klíč

Genomové testování přináší lékařům a pacientkám další důležité informace, na jejichž základě se mohou informovaně rozhodnout pro co nejvhodnější léčbu. Tento přístup plně souzní s naším mottem ‚Vědět je klíč‘, proto si ceníme každého poznatku v oblasti diagnostiky a léčby karcinomu pozitivně ovlivňujícího kvalitu života pacientek,“ komentuje Michaela Tůmová, ředitelka společnosti Dialog Jessenius, která pomáhá ženám, které zasáhla rakovina prsu.

Text a zdroj: Martina Hálková, studie MINDACT
Foto: Gpointstudio, Freepik licence