Ať chceme nebo ne, první dojem je poměrně zásadní moment, který utváří další běh věcí. Existuje několik faktorů, na které bychom si měli dát při setkání s novými lidmi pozor. Víte, které to jsou?

Pokud jste si teď právě řekli, že první dojem pro vás není určující k tomu, abyste si o lidech udělali obrázek, pak tleskáme. Jenže i přes takto chvályhodné přesvědčení zpravidla býváme proti síle prvního dojmu do značné míry bezbranní. To, co nás během prvních pár sekund o dané osobě napadne, utváří náš obraz o ní, stejně jako postoj během dalšího poznávání, a to většinou na základě našich předchozích zkušeností. Co ale během prvního dojmu přesně vnímáme? Řekněme si to na rovinu, většinou jde o triviální věci.

Šest faktorů, které mají rozhodující vliv na první dojem

1. První dojem dělá oblečení

Už legendární duo Voskovec s Werichem zpívali: Je to pravda odvěká, šaty dělaj člověka. A měli naprostou pravdu. O tom, zda vás ostatní budou považovat za úspěšné a ambiciozní nebo snadno ovladatelné a přístupné rozhoduje styl oblékání, který tvoří první dojem. Podle Psychology Today hrají důležitou roli také barvy. Tlumené a tmavé tóny jsou obvykle spojeny s kreativitou a citlivostí, zatímco syté a světlé barvy odkazují na extrovertnost a živočišnost.

2. Pohled

Dívá se vám váš protějšek do očí? Bloudí jeho pohled neklidně z jednoho bodu do druhého? Nebo má oči sklopené a upřeně jimi pozoruje nohy? Ať už se dívá kamkoli, první dojem z jeho pohledu rozhodne, zda si o něm budete myslet, že je sebevědomý a zdvořilý, nesoustředěný a nepřátelský nebo nejistý a uzavřený. 

3. První dojem z podání ruky

Ti, kteří vám jemně stisknou ruku, jsou považováni za důvěryhodné a sympatické. Ti, jež ji zmáčknou, bývají dominantní a panovační a ti, kteří vám podají ruku ve stylu leklé ryby, ve vás zanechají dojem, že jsou slaboši nebo líní. Fakt, že je ruka studená, teplá nebo zpocená, obvykle hraje menší roli než stisk. 

4. Hlas

Při prvním setkání si téměř všichni lidé nevědomky kladou následující dvě otázky: Je tato osoba kompetentní? Je to dobrý člověk? Zejména u první otázky hraje roli hlas. Máme totiž tendenci spojovat hluboké klidné hlasy s kompetencí a důvěryhodností, zatímco pronikavé a ukřičené hlasy pro nás znamenají nejistotu, nekompetentnost a nespolehlivost. Na druhou stranu, i člověk s tenkým hlasem může pozitivně překvapit.

5. Držení těla

Shrbená ramena, prsty si neustále hrají, zkřížené nohy. Jaký první dojem ve vás takový člověk vyvolá? Sebejistý jen sotva. Pokud je ale jeho pozice naopak otevřená, uvolněná a ruce má volně složené v klíně, nejspíš na vás bude působit sebevědomě, sympaticky a spokojeně.

6. První dojem dělá úsměv

Pokud se usmíváte, přetáhnete na svou stranu téměř každého. Úsměv při prvním seznámení způsobí to, že osoba, se kterou mluvíte, si vás lépe zapamatuje a cítí se s vámi o něco více propojená. Pamatujte si, úsměv by měl být od srdce, strojený je spíše odstrašující a rozhodně dobrý první dojem nevyvolá.