Slovo promiň je jednoduché, výstižné a smysluplné. Ale je také účinné? Proč někdy říct promiň, může být příliš málo a jindy až moc?

Abychom si to vyjasnili hned na začátku, omluva nenapraví chybu, ani nevrátí čas. Přesto někdy dokáže hodně. Vážně míněným „promiň“ totiž dáte najevo, že vzájemný vztah má pro vás důležitou hodnotu a že vás doopravdy mrzí, co se stalo. Tím zmírníte bolest dotyčného, ať již psychickou nebo fyzickou. Slovo promiň se tak může stát užitečným nástrojem, který uvolňuje napětí a nastoluje opětovný klid. Pozor ale na to, že promiň není všelék, tedy univerzální řešení pro každý mezilidský problém.

Proč je omluva důležitá?

„Pokud se umíte správně omluvit, říct promiň, je to znamení, že vám na vztahu s druhým člověkem záleží. A to je pro člověka jako druh zásadní,“ říká Karina Schumannová, vědecká pracovnice v oblasti psychologie na University of Pittsburgh. Pro Sage journal pak dodává: ,,Potřeba nevytvářet zbytečné mezilidské napětí má z evolučního hlediska dokonalý smysl. Lidé se přece nevyvinuli proto, aby zastávali nejsilnější nebo nejrychlejší druh, ale proto, aby se mohli spojit s ostatními a pracovat v týmech. Dobrá soudržnost je totiž nezbytná pro přežití.“

Co s námi udělá promiň?

Slovo promiň již dnes nemusí být pro život základní, ale stále hraje hlavní roli v tom, jak spolu vycházíme. A to není jen díky samotnému vyřčení omluvy, ale kvůli chemické reakci v mozku, která ji ovlivňuje. Studie zveřejněná v časopise Plos One totiž dokazuje, že když uslyšíme omluvu, aktivují se oblasti mozku, které jsou zodpovědné za empatii. Do akce vstupuje takzvaný hormon lásky oxytocin, který vnikne do systému, sníží úroveň agresivity, stresu a také ve vás zvýší otevřenost k tomu, co přijde.

A co promiň udělá s člověkem, který se omlouvá? ,,Omluva přispívá k jeho pozitivnějšímu vnímání sebe sama,“ dodává Karina Schumannová. Jenom pozor na to, že stejně jako jiných věcí v životě, i omluvy někdy bývá až moc. Promiň tak ztrácí smysl jakéhosi pokání, protože ho nahradila falešná zdvořilost nebo snaha upoutat.

Kdy bychom se měli omlouvat?

Určitě se vám už někdy stalo, že jste pronesli nepříjemnou věc přibližně v tomto duchu: „Promiň, ale musím ti říct, že… a následovalo cokoli nepěkného na adresu druhé strany. Lidé často začínají nějakou výtku omluvou hlavně z důvodu obavy o vzájemný vztah. Jenže takové vyjádření je zcela kontraproduktivní. Jak upozorňuje doktorka Schumannová, omluva je v tomto případě oslabena nevhodným použitím, které zpochybňuje vaši vlastní důvěryhodnost. Pouhé nahlas vyřčené: Omlouvám se, abyste se ujistili, že neurazíte, nefunguje. Pro slůvko promiň byste měli mít i důležitý důvod.

Proč častěji říkají promiň ženy?

Kanadská profesorka sociologie Maja Jovanovic, která bojuje proti nadměrnému omlouvání žen říká: ,,Z řady výzkumů vyplývá, že ochota omluvit se panuje jak na straně žen, tak i mužů. Ti ovšem řadu věcí nevidí tak špatně. Na rozdíl od žen, které často trpí potřebou omlouvat se za všechno, což je příznak strachu, pochybností o sobě samé a nedostatku sebevědomí,“ dodává.

Jak se správně omluvit

Než vůbec vyřknete promiň, měli byste si v první řadě přiznat, že jste zkrátka šlápli vedle. Jinými slovy, odložte své ego k ledu. To se ale snadněji řekne, než udělá, protože odkrytí vlastní chyby je emocionálně nepříjemný krok. Najděte si vhodnou chvilku, kdy je nejméně pravděpodobné, že vás bude někdo rušit a dotyčná osoba bude mít čas. Neříkejte ,,omlouvám se“, ale začněte slovy, ,,je mi to líto“. Popište, co se stalo, protože váš protějšek potřebuje vědět, že rozumíte tomu, proč ho vaše slova zranila a jak celou věc chápete. Rozhodně neházejte vinu na cokoli, případně kohokoli dalšího a pokud je to třeba, sdělte druhé straně, jak hodláte situaci napravit a požádejte o odpuštění.

Omluva neomluva

Ne každý člověk přijme za své nemístné výroky zodpovědnost a řekne promiň. Místo toho svá slova zdlouhavě vysvětluje a hledá pochybné výmluvy. Lidé se omlouvají hlavně ve chvíli, kdy zranili city druhého. Podle doktorky Schumannové se v takové omluvě skrývá zpráva, že jde spíš o chybu zraněného člověka, protože to dopustil.

Pokud se tedy za něco chce omluvit. Řekněte to jasně, srozumitelně, zbytečně to nerozbírejte. Čím jasnější bude vaše promiň a čím zřetelněji se od své chyby distancujete, tím lépe nejenom pro poškozeného, ale i pro vás.