Na zdravém sebevědomí rozhodně není nic špatného, jak se domnívají někteří lidé, kteří zaměňují sebedůvěru s arogancí. Ostatně, už sám velký Konfucius říkal, že sebevědomí lidé jsou ušlechtilí, ale nikoli povýšení. Sebevědomí nám pomáhá snáze proplout životem. A to je důvod, proč bychom ho měli pravidelně posilovat. Jak na to?

Podstata sebevědomí tkví v přesvědčení o vlastních schopnostech a hodnotě. Sebevědomí lidé si plně uvědomují své silné, ale také slabé stránky. A právě v tom se liší od méně sebevědomého okolí. Umí totiž své slabiny přijímat a neustále se kvůli nim nesoudí. Věří v sebe sama a nepochybují o sobě.

Není to penězích, postavení nebo vzhledu

Je dobré si uvědomit, že sebedůvěra nemá nic společného s vnějším zdáním. Nesouvisí s penězi, úspěchem, vzhledem nebo hromadou přátel. Jde především o vnitřní nastavení, postoj, který nelze zdědit, ani si ho nekoupíte. A teď přichází ta dobrá zpráva. Na sebevědomí můžete pracovat, trénovat je, budovat si sebeúctu. Stačí k tomu jen pár malých kroků, které ale mohou udělat v nastavení vašeho sebevědomí pořádně velkou změnu.

Tip 1: Sebevědomí chce sebepřijetí

Důležitou ingrediencí pro vaši sebeúctu je sebepřijetí. Není dobré neustále bojovat sami se sebou a svými malými slabostmi, což platí i o schopnostech nebo vzhledu. Pokud sami sebe přijmete se všemi klady i zápory, projeví se takový krok pozitivně i na vašem sebevědomí. Takže zamyslet se nad tím, zda se něčím netrápíte zbytečně, rozhodně stojí za to.

Tip 2: Překonejte vnitřního kritika

My sami často vůči sobě býváme těmi nejtvrdšími kritiky. Tak například uvízneme v dopravní zácpě a začneme si spílat, proč jsme nejeli jinou cestou, kde by byl průjezd volnější. Tady je na místě se zeptat, a jak to víte? Je to prostě rozhodnutí jako každé jiné a nikde není psáno, že byste někde jinde nakonec nestáli ještě o hodinu déle. Zkuste se na věci podívat i z jiného úhlu a možná na sebe nebudete v budoucnu tak tvrdí.

Tip 3: Sebevědomí respektuje okolí

Už se vám nejspíš stalo, že jste se o kolegovi, kamarádovi či někom blízkém vyjádřili špatně nebo jste si to alespoň mysleli. Jenže i takové chování se nám vrací zpátky jako bumerang. Sebevědomý člověk nepomlouvá ostatní. Nemá to totiž zapotřebí. Někdo by na to řekl, nač si zanášet karmu zbytečnými plky…

Tip 4: Důvěřujte svému vnitřnímu hlasu

Radilů a chytráků se v životě najde víc než dost. Lidé, kteří mají nízké sebevědomí, snadno podlehnou jejich názorům, i když pak konají proti vlastnímu přesvědčení. Není na čase se spolehnout na vlastní instinkt a zdravý rozum, než hledat rady u druhých? Tak se totiž chovají sebevědomí lidé.

Tip 5: Otázka vnějšího hodnocení

Kritizuje vás někdo za to, co děláte? Nemusí to s vámi hned myslet špatně. Sebevědomí lidé jsou vůči kritice otevření a pozorní, zejména, je-li konstruktivní. Je dobré si vyslechnout názor druhých a zhodnotit, zda je nápomocný, či nikoli. Teprve pak se rozhodujte, zda kritiku přijmete a své chování změníte.

Tip 6: Neberte si nic osobně

Je dobré se brát vážně, ale ne zas tak moc. Jedině tím způsobem se dokážete oprostit od určitých věcí a situací a nebrat si je příliš osobně. Jinými slovy, pravděpodobnost, že se dvě sousedky baví na chodbě domu, kde bydlíte, zrovna o vás, je poměrně nízká.

Tip 7: Pozitivní charisma je součást sebevědomí

Oblečení, účes, řeč těla, způsob chování – to vše ovlivňuje naše charisma. A to zase přímo souvisí s naším sebevědomím. Co si představit pod pojmem charisma a jak ho získat, zjistíte zde.

Tip 8: Oslavte úspěch

Radost z dosaženého cíle často trvá jen krátkou dobu a poté na ni rychle zapomeneme. Při trénování sebevědomí pomáhá si takové úspěchy zaznamenávat písemně, třeba do malého notesu. Zapisujte si nejenom velké, ale i malé příběhy s dobrým koncem a kdykoli je potřeba, prohlédněte si je a připomeňte pozitivní situace. Tak se naučíte být na sebe hrdí.

Text: Julie Čermáková
Foto: Drobotdean, Freepik.com