Na otázku, kdo je člověk, neexistuje jednoduchá odpověď. Vlastně jich existuje více než sedm miliard. A ty se budou různit podle toho, jak se na ně vyspíme. Z toho vyplývá jediné, podstatu člověka nelze pojmenovat jednoduše. Existují ale vlastnosti, které máme všichni společné.

Smysl života

Přemýšlet o tom, kdo je vlastně člověk a jaká je jeho podstata, může do jisté míry znít jako zbytečné filozofování. Jenže tahle otázka hraje v našich životech a ve způsobu, jakým je utváříme, určitou roli. Abychom měli alespoň přibližnou představu o tom, jak máme naložit se svým časem, měli bychom vědět, co můžeme dělat a co obecně odpovídá naší lidské povaze. Tu popsat je vzhledem k její rozmanitosti obtížné, vlastně až nemožné. Existují ale vlastnosti, které máme všichni společné a které ledacos objasňují.

Jsme kreativní

Stačí se jen rozhlédnout kolem sebe. Co vidíte? Ulice, domy, auta. To všechno jsou lidské výtvory a tedy výsledky naší kreativity. Plánujeme dovolené, píšeme blogy, představujeme si, co bychom udělali s miliardovou výhrou. Naše kreativita je natolik silná, že už zkrátka nemůžeme žít tady a teď, protože se neustále motáme ve vlastní imaginaci, kterou si částečně přiznáváme v tom, co děláme. Kreativita tak rozhodně patří mezi naše společné vlastnosti.

Typická je pro nás emotivnost

Ať už se vám to líbí nebo ne, naše emoční stránka je obvykle mnohem silnější než ta racionální. Například zážitky, které si spojujeme s emocemi, nám okamžitě a bez dalšího úsilí z naší strany zůstávají v paměti, zatímco suché znalosti musíme obvykle pracně biflovat. Když stojíme před rozhodnutím, naše pocity bývají často mnohem přesvědčivější než rozumné argumenty. I když si plně uvědomujeme, že některé zvyky nám nesvědčí, je velmi obtížné se jich zbavit, protože se s nimi jednoduše cítíme bezpečněji. Proto je tak důležité, abychom porozuměli svým pocitům. Jedině tak totiž můžeme alespoň trochu porozumět sami sobě.

Schopnost komunikace

Samozřejmě, že ne všichni mluvíme stejně, ale mezi společné lidské vlastnosti rozhodně patří komunikace. Naše složité jazykové systémy, díky kterým můžeme formovat náš svět fantazie a kreativity, vznikly a rostly především prostřednictvím komunikace. Pokud nemůžeme mezi sebou mluvit, komunikujeme pomocí znamení, psaní, kouřových signálů nebo emotikonů. Jinými slovy, nutkání komunikovat je v nás tak silné, že by nemělo chybět v žádném seznamu základních lidských vlastností. 

Sociální vlastnosti

Z historie známe spoustu příkladů, kdy byli lidé trestáni odříznutím od společnosti a naprostou izolací. Ať už to bylo v nějaké vězeňské kobce nebo na opuštěném ostrově, do pár let se zbláznili a obvykle zemřeli. Z toho vyplývá, že osamělost má na člověka výrazně negativní vliv. Všechno, co máme, ať už je to plná lednice, skříň nebo pravidelná mzda, je výsledkem faktu, že můžeme spojovat naše silné stránky a vzájemně spolupracovat. Na smyslu pro sociální vazby tak závisí i naše přežití.

Vnitřní neklid

Možná bychom mohli také říci, že jsme motivovaní a odhodlaní, ale protože si často vybíráme poněkud vágní cíle a ve skutečnosti stojí naše motivace v převážně míře na dost vratkých základech. Zbude nám jenom vnitřní neklid. Francouzský filozof a spisovatel Gabriel Marcel popsal člověka jako „Homo viator“, cestovatel, který je neustále v pohybu a nikdy nedojde svého cíle. Lepší popis této klíčové vlastnosti si nemůžeme přát. Rosteme a vyvíjíme se tak dlouho, dokud jsme naživu.

Složitost lidského bytí

Zážitky, geny, hormony, emoce, pět smyslů a tak dále. Na naši osobnost a skutky má vliv tolik faktorů, že by pravděpodobně trvalo velmi dlouho, než bychom je všechny vyřešili. Náš mozek, ve kterém se některé z těchto faktorů spojují a jsou uspořádány, patří k nejsložitějším věcem, které existují. Jeho dešifrování nebo dokonce opětovné vytvoření je považováno za jednu z velkých výzev budoucích výzkumů. Ale do té doby budeme muset být trochu trpěliví – a vyrovnat se s určitou nevysvětlitelností našeho bytí.

Text: Julie Čermáková
Foto: Halayalex, Freepik.com