Pokud si všimneme, že s námi někdo manipuluje, obvykle se stáhneme, případně s dotyčným přerušíme kontakt. Ale co když si toho nevšimneme, protože daný člověk vůči nám používá nenápadnou manipulaci? Řekneme vám, co s tím.

Často se říká, že manipulace je typickým vzorcem chování narcistických lidí. Pravdou ale také je, že spousta lidí, kteří netrpí narcistickou poruchou osobnosti, s druhými rovněž manipuluje. Především k prosazení vlastních zájmů. Za nenápadnou manipulaci lze označit třeba slova sestry, která vám vzkazuje, jak moc by vás chtěli vaši synovci a neteře vidět. Ideálně večer. Na rovinu řečeno, potřebuje bezplatnou chůvu. Anebo šéf, který na každé poradě zmiňuje, jak špatně jdou obchody, aby nikoho nenapadlo si říct o zvýšení platu. I to lze označit za nenápadnou manipulaci. A co teprve kamarádka, která si vám při jídle stěžuje, jak je na tom špatně s penězi, takže vám nezbude, než ji pozvat.

Co je cílem?

Takové chování není hezké, ale rozhodně nijak dramatické. Nenápadnou manipulaci někteří odborníci označují také jako mikromanipulaci. „Cílem mikromanipulace je vzbudit sympatie a empatii partnera a sehrát roli člověka, který se obětoval,“ píše pro web Psychology Today autorka a psycholožka Kristy Lee Hochenberger a uvádí, jak mikromanipulaci rozpoznat.

Příležitostné komentáře s výraznou pachutí

Jak poznat nenápadnou manipulaci v otázce hlídání dětí nebo faktu „kdo zaplatí účet“, už víte. V mikromanipulaci se ale hlavní problém neřeší. Když se vrátíme k dotyčné sestře, pokud by vás nenápadně častovala poznámkami o tom, jak si její švagrová skvěle rozumí s jejími dětmi a snaží se pomáhat, může se jednat o mikromanipulaci. Přitom váš vztah a vaše role tety nikdy nejsou tématem konverzace. Přesto ovšem máte výčitky svědomí, protože nechodíte sestřiny děti hlídat častěji.

Nenápadnou manipulaci představuje také omyl

Pokud s vámi někdo mikromanipuluje, chce upoutat vaši pozornost a vyvolat ve vás zvědavost. To může vypadat tak, že dostanete zprávu, která je ihned odstraněna, někdo vám zatelefonuje, aby se vzápětí po pozdravu omluvil, že se spletl, anebo dojde na zdánlivě náhodné setkání ve vašem okolí, pro které neexistuje žádné vysvětlení. Ve všech těchto případech jde o nenápadnou manipulaci, protože jste nuceni se zeptat, co se děje nebo proč se dotyčný ocitl v blízkosti vašeho domova, případně práce. Tak mu ale dáváte to, co chce. Vaši pozornost.

Nezbývá než litovat sám sebe

Mikromanipulace často vytváří v manipulované osobě pocit soucitu s manipulátorem. Vlastně je to druh lítosti, kvůli kterému si říkáte: „Páni, on to bere tak statečně!“. Ti, kteří s ostatními lidmi mikromanipulují, se představují jako oběti, aniž by si ale příliš stěžovali nebo otevřeně komunikovali o svém vlastním problému. Konverzace pak může vypadat třeba takto: „Vyhodili mě z bytu, ale jak se máš? Vypadáš přepracovaně.“

Momenty nepříjemného překvapení v lehké konverzaci

Pro mikromanipulátora je typické, že svou každodenní lehkou konverzaci prokládá tématy značícími nenápadnou manipulaci. Pak se vám může stát, že při rozhovoru s kamarádkou zazní něco jako: „Než půjdu pro děti, musím navštívit onkologa.“ Zůstanete paf, protože něco takového samozřejmě nečekáte. Opatrně se pak snažíte zjistit, co se děje.

Středobodem vašeho vesmíru

Asi nejtypičtějším znakem mikromanipulátora je skutečnost, že se tento člověk neustále ocitá v centru vaší pozornosti, pocitů, myšlenek nebo rozhovorů. A to ani ne tak proto, že o sobě neustále mluví, ale proto, že vás nutí na svou nenápadnou manipulaci reagovat, klást otázky nebo poslouchat.