Jak poznat lháře: Sledujte jeho pohyby, oči i tón hlasu

Foto: Toa Heftiba, Unsplash licence

Nikomu není příjemné, když zjistí, že mu protějšek lže. A je jedno, jestli je to partner, potomek, kamarádi nebo kolegové z práce. Je lepší poznat lháře dřív než později. Napáchané škody totiž mohou být nevratné. A jak na to?

Lháře poznáte na první pohled. Tedy za předpokladu, že umíte číst znamení, která prozrazují, že dotyčný nemluví pravdu. Řekneme vám, na co si dát pozor, aby vás už nikdo nevodil za nos.

Začněte hovor neutrálními tématy

Když si s někým začnete povídat o neutrálních věcech, budete moci sledovat, jak se přitom chová. Zeptejte se ho na počasí, jaké má plány na víkend nebo zvolte cokoli dalšího, co by vedlo k normální uvolněné odpovědi. Přitom sledujte jeho řeč těla, pohyby očí. Chcete vědět, jak reaguje, když mluví pravdu. Vrtí se? Těká očima sem tam? Nebo vám věnuje upřený pohled? Všechny tyto signály si zapamatujte, abyste mohli lépe vnímat následující rozdíly.

Lháře prozradí změny

Jakmile se přesunete z běžných témat do zóny lží, měli byste být schopni si všimnout rozdílů v chování dotyčného. Nejenom, že změní řeč těla, mimiku, pohyb očí, ale také strukturu vět. Každý se při lhaní podvědomě prozradí. Proto je důležité nejdřív zjistit, jak se chová normálně. Doktorka Lillian Glassová, autorka knihy Lháři a jejich řeč těla pro magazín Time ale upozorňuje na důležitý fakt: ,,Poznávací faktory lháře nejsou zcela spolehlivé, a to z jednoduchých důvodů. Pokud je někomu nepohodlná židle, může se na ní vrtět, jiným při nervozitě, třeba během pohovoru, přeskakuje hlas.“

Sledujte řeč těla

Lháře poznáte i podle schoulené postavy. Podvědomě totiž stahuje tělo do sebe, aby se cítil méně nápadný právě kvůli tomu, že lže. Řada lidí si schovává ruce, ať už do klína nebo je svírá v pěst, protože tak maskuje chvějící se prsty. Podle některých studií ale prý lháři také často krčí rameny.

Obličej lháře se mění

Lidé ve výrazu obličeje často lžou, ale některé z těchto výrazů jsou jemné a obtížně rozpoznatelné. Někdy lidé lehce zrůžoví, jiní začnou pohybovat nosními dírkami, jak zrychleně dýchají, případně si koušou rty, můžete si všimnout oroseného čela nebo rychlého mrkání. Každá z těchto změn výrazu obličeje znamená zvýšení mozkové aktivity. Dotyčný zkrátka začal lhát.

Naslouchejte tónům hlasu, kadenci vět a jejich obsahu

Když člověk lže, často nepatrně změní tón a kadenci řeči. Buď mluví rychleji, nebo naopak pomaleji. Stejně tak hlas posadí lehce výš nebo níže. Věty, které používá, mívají složitou konstrukci. Mozek totiž musí pracovat na plné obrátky, aby udržel krok s vymyšlenou konstrukcí lháře.

Sledujte, kdy o sobě přestanou mluvit

Lháře prozradí jeden zdánlivě nenápadný fakt. Ze svého vylhaného příběhu se začne ztrácet a naopak do něj bude dosazovat jiné lidi. Podvědomě se tak snaží distancovat od lži, kterou právě spřádá. Je přesvědčený, že když nebude mluvit o sobě, ale o druhých, nikdo nepozná, že lže.

Důležitá zásada, jak poznat lháře

Pamatujte: Každý lže jinak, takže neexistuje žádná zaručená metoda detekce lži. Nejdůležitější je umět porovnat běžné chování lháře, tedy pohyb těla, očí, mimiku a verbální podněty s tím, jak se tyto základní aspekty změní, když dotyčný začne lhát.