Ve shonu každodenního života se často stává, že partner a společně strávený čas jdou stranou. A to má samozřejmě vliv na dlouhodobý vztah. Jak takový problém vyřešit? Zkuste devět pravidel dlouhodobého vztahu amerických psychologů Julie a Johna Gottmanových.

Desetiletí zkušeností ve výzkumu vztahů vedly oba manžele k sestavení zásadních pravidel, jež upevňují dlouhodobý vztah mezi partnery a provádějí ho úskalími malých i větších krizí. A jaká jsou?

Pravidlo 1: Dlouhodobý vztah vyžaduje důvěru

Tento základní stavební kámen dlouhodobého a láskyplného vztahu vyžaduje bezpodmínečnou důvěru. Bez ohledu na to, zda jste v depresi, rozmrzelí, nemocní, šťastní nebo ve sváteční náladě, váš partner je tu pro vás v každé situaci. Samozřejmě, že chyby se stávají i v těch nejlepších vztazích. Jsme však lidé a umíme se domluvit.

Pravidlo 2: Komunikace

Tento druhý kousek skládačky je rovněž důležitý. Jde o to, že byste se měli ujistit, nakolik je vaše společná životní cesta s partnerem opravdu společná a zda jste se od ní neodchýlili. Pravidlo úzce souvisí s předchozí složkou důvěry a tvoří s ní základ pro dlouhodobý vztah, který vydrží na celý život.

Pravidlo 3: Milostné mapy

Gottmanovi vytvořili termín milostné mapy, aby poznali a porozuměli světu myšlenek a pocitů druhého partnera. Jaké jsou jeho potřeby, hodnoty, priority, ale také třeba nejtrapnější okamžik z dětství nebo oblíbený film. Při tom je důležité si klást otázky, díky kterým porozumíte tomu, kdo je váš partner a jak se v průběhu času vyvíjí. I na tom totiž stojí dlouhodobý vztah.

Pravidlo 4: Náklonnost a obdiv

Čtvrtá úroveň není jen pocit, ale lze ji vyjádřit každý den slovy nebo fyzickým kontaktem. Nikdy proto neuděláte chybu, když řeknete partnerovi, že ho milujete a respektujete. I když to partner ví, protože to od vás slyšel už v počátcích vztahu, nestačí to. Takové věci mu říkejte pořád.

Pravidlo 5: Akce a reakce

Toto pravidlo souvisí s tím, jak reagujete na svého partnera. Ignorujete ho, odvracíte se, vnímáte ho nebo jste aktivní v komunikaci s ním? To všechno jsou totiž možné varianty reakce. Vždy by ovšem mezi vámi a partnerem měl převládat obecný pocit spojení a ochoty komunikovat.

Pravidlo 6: Pozitivní nebo negativní perspektiva

Tato úroveň vyjadřuje váš obecný postoj. Představte si, že se váš partner chová nevrle. Místo toho, abyste na něj reagovali negativně, můžete zaujmout pozitivní postoj a v duchu si říct – Asi se špatně vyspal. Dlouhodobý vztah totiž znamená i porozumění.

Pravidlo 7: Řešení konfliktů

Jak postupujete, když jste naštvaní nebo rozhádaní? Manželé Gottmanovi upozorňují, že pokud chcete prožít dlouhodobý vztah, rozhodně není na místě obviňování, kritika nebo pohrdání. Naopak byste se podle tohoto pravidla měli spíše pokusit popsat své pocity a vysvětlit pozitivní potřebu.

Pravidlo 8: Dlouhodobý vztah vyžaduje respekt

Předposlední krok k dlouhodobému vztahu? Jednoznačně respektování snů toho druhého. To je obzvlášť důležité zejména při různých nedorozuměních a konfliktech. Berte na vědomí cíle vašeho partnera. Soucit a vzájemné porozumění tomu, co si oba přejete, totiž usnadňuje kompromisy v budoucích konfliktech.

Pravidlo 9: Zdravý rozum

A poslední tajemství, které podporuje dlouhodobý vztah, netkví v tom, že byste se měli v životě s partnerem kopírovat. Jde spíše o to si s ním či jí vyměňovat nápady a společně přemýšlet nad jejich využitím i možnostmi začlenění do společného života. Vlastně byste tak měli jeden druhého podporovat v jeho snech a snažit se o vzájemnou symbiózu.

Co zbývá…

Dlouhodobý vztah vyžaduje důvěru a odhodlání. Samozřejmě je důležitých i dalších sedm principů, ale ty nemohou existovat bez těchto dvou základních. Zkuste do svého každodenního života začlenit všech devět pravidel a uvidíte, jak vztah pozvednete na novou úroveň.