Změny jsou nedílnou součástí života. Měli bychom se je proto naučit úspěšně zvládat a čelit budoucnosti s pozitivním přístupem. Máte strach z toho, co bude? Poradíme vám, jak se nebát a postavit se výzvám čelem.

Někteří lidé mají rádi změny. Zejména ti, kteří si za nimi jdou sami. Jiné to ale je, pokud vám změny připraví někdo jiný a vy je nemůžete nijak ovlivnit, pouze vnímat to, že se dějí a přizpůsobit se jim. Do této kategorie patří například změna práce, kterou si vynutilo stěhování. Anebo stěhování, jež je výsledkem rozchodu s partnerem či partnerkou. Jak se s takovými změnami vypořádat? Jak je zpracovat, aby se z vás opět rychle stal spokojený a pochybnostmi nezatížený člověk?

Strach ze změny? To je úplně normální

Nejprve špatná zpráva. Bez ohledu na to, co uděláme, je změna bolestivý proces, který zabere čas. Ale, a to je ta dobrá zpráva, můžeme udělat hodně proto, abychom se s novou situací vyrovnali rychleji a lépe a skutečně ji zpracovali. 

Ztráta kontroly?

Změny, které byly spuštěny zvenčí, a tedy bez našeho přičinění, vždy znamenají ztrátu kontroly. Někdy můžeme mít určitou předtuchu, ale často změny přicházejí z ničeho nic, jako pověstná rána pěstí do nosu.

Ztráta kontroly je pro většinu lidí až doslova strašidelně nepříjemný pocit. Koneckonců omezuje schopnost rozhodných činů nebo je dokonce zcela paralyzuje. To se nás dotýká hlavně proto, že jsme v dnešní době zvyklí být aktivní a s právem na sebeurčení.

Bohužel se fázi „pocitu ochromení“, s podporou i bez, a také postojem popírání, který obvykle následuje a je často doprovázen větami typu – Nemůžu uvěřit, že se mi tohle děje, nevyhneme. V tuto chvíli je velmi důležité racionálně uvažovat, jak chceme situaci řešit a co by nám s ní mohlo pomoci.

Chcete změny k lepšímu? Stanovte si cíle

V první řadě byste si měli stanovit cíl. A to tak, že si představíte, jaký by mohl být váš život za šest měsíců nebo za rok. A nebojte se velkých myšlenek i dokonalosti nové situace. V duchu tak opět získáte převahu. Zpracovali jste to, pro co jste žili ve své vizi a zvládli to, protože vás změny posunuly dál. Takzvaný film s pozitivním cílem nejen pomáhá překonat bolestné chvíle změny, ale také uvolňuje energii a podporuje vás, abyste se opět získali sílu k dalšímu jednání.

Vizualizujte své vlastní zdroje

Ve fázi změny je také užitečné uvědomit si, jaké krize a obtížné situace jste již v minulosti dobře zvládli. Přemýšlejte o svých vlastních silných stránkách a aktivujte zdroje, které z nich vyplynuly. Zapište si je a pověste na lednici nebo položte na stůl. Také si můžete najít nějakou hezkou fotku sebe sama v situaci nebo době, kdy jste se cítili velmi šťastní a napsat vše na ni. Bude vám sloužit jako připomínka, že tento bývalý stav je váš nový cíl a přijde znovu.

Co neříkat

Ve fázi změny bychom se měli vyvarovat zejména vět, které začínají: „Nemohu…“ a „Není to možné ani dovoleno…“ Co pomáhá při chmurných myšlenkách, které se čas od času objevují? Verbalizace strachů a pocitů. Laicky řečeno, někomu se vypovídejte. Jakmile překročíte slzavé údolí, jste na správné cestě, která ovšem zahrnuje přijetí změny. Ptejte se, co se stalo a proč. Pochopení, nebo alespoň přijetí důvodů je vstupenkou do nové situace a k vizi šťastné budoucnosti.

Tabu pro drama

Můžete vyzkoušet ještě jeden tip. Když se budete ze změny cítit zoufale a beznadějně, snažte se z celé situace ubrat drama. Zamyslete se nad tím, jaký vliv bude mít současné dění na celý váš život. Rozmyslete si, jaký prostor byste této situaci dali, kdybyste za 20 let mluvili o svém životě s vnoučaty nebo přáteli. Našla by aktuální situace místo ve vašich vzpomínkách? A pokud ano, co jste se z ní naučili, jaká byla pozitivní stránka této životní epizody? Odpověď vám pak naznačí, že vlastně není třeba se zas tak moc bát…